Έκδοση Εκπτωτικών Καρτών

Eνισχύουμε τις προσπάθειες του συλλόγου της καρδιάς μας. O A.Σ. σουρμένων έχει έρθει σε συνεργασία με τους χορηγούς, υποστηρικτές και συνεργάτες της περιοχής μας. Στην προσπάθειά μας να στηρίξουμε την τοπική αγορά μας, αναλάβαμε την πρωτοβουλία δια μέσω της έκδοσης εκπτωτικής κάρτας μας, με την ευγενή χορήγηση έκπτωσης από τους φίλους επιχειρηματίες του συλλόγου μας. Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να επικοινωνήσετε με τη γραμματεία του συλλόγου μας.


Εκτύπωση   Email